Gundersen Gruppen er gjennom våre datterselskaper i posisjon til å utvikle egen fast eiendom fra A til Å. Vi tilbyr også andre aktører innen bygg og anleggsbransjen underentreprise på komplette råbygg, mindre betongarbeider eller rene armeringsentrepriser.

Totalentreprise

Vi utfører større og mindre totalentrepriser for private og offentlige aktører via vårt datterselskap Gundersen Entreprenør. Dette kan være seg større leilighetsblokker, anleggsprosjekter eller mindre eiendomsutviklingsprosjekter. Sammen med kyndige prosjektledere, byggeledere, dyktige håndverkere samt våre gode leverandører, leverer vi hele byggeprosjekter – fra planstadiet frem til overlevering av ferdig bygg. Det betyr at vi står som ansvarlig entreprenør og tar på hos hele arbeidet, både prosjektering og utførelse. Ved å velge oss som totalentreprenør er vi det eneste kontaktleddet for byggherre, og dette fører til effektivisering og god kommunikasjon.

Betong & råbygg

Gundersen Entreprenør tar på seg komplette råbygg på hele Østlandet. Dette kan være alt fra store og små leilighetskomplekser til kompliserte infrastrukturprosjekter innen anlegg, eksempelvis transformatorstasjoner, renseanlegg, bruer, kulverter og lignende. Våre kunder er primært andre entreprenørselskaper og private utviklere.

Armering

Vi var lenge en av Norges fremste og største leverandører innen legging og levering av armering via Lena Armeringsservice og Gundersen Armering. Dette er en tjeneste vi fortsatt tilbyr som en av våre fire forretningsområder. Vi innehar stor kompetanse på alt innen armering og ønsker å være en foretrukket samarbeidspartner for våre kunder. Armering er en av de første fasene som blir utført på et prosjekt og ved å benytte vår kunnskap allerede i planleggingsfasen vil våre kunder oppleve å spare utgifter samt få en effektiv drift ved å kunne effektivisere lagerplasser, logistikk, krankapasitet og prosjektering av armering.

Bolig

Vi utvikler bolig og næringseiendom i egenregi eller for deg som kunde. Vi bistår med utvikling av eiendom i samarbeid med private og profesjonelle aktører. Ta gjerne kontakt med oss dersom du sitter på eiendom du ønsker å utvikle eller vurderer å selge.

Besøk Gundersen Living her →