Betongarbeider

Gundersen Entreprenør utfører alle typer betongprosjekter på hele Østlandet. Våre kunder er private byggherrer og entreprenører, offentlige selskaper og kommuner.
Vår erfaring strekker seg helt fra mindre støttemurer for privatmarkedet, til store tunge bygg og anleggsprosjekter. I årenes løp har vi utført jernbanebruer, vegbruer, renseanlegg, damanlegg, kulverter, transformatorstasjoner og sykehus.

Komplette råbygg i betong

Gundersen Entreprenør utfører komplette råbygg på hele Østlandet. Med våre gode samarbeidspartnere utfører vi hele prosjektet inkludert stål og i enkelte tilfeller prosjektering dersom dette er et ønske fra oppdragsgiver. Dette kan være alt fra store og små leilighetskomplekser til kompliserte råbygg slik som skoler, sykehus, behandlingshjem og lignende. Vi benytter primært skallvegger og plattendekker for optimal fremdrift, men utfører også komplette plasstøpte råbygg dersom dette er mest hensiktsmessig.

Armering

Vi var lenge en av Norges fremste og største leverandører innen legging og levering av armering via Lena Armeringsservice og Gundersen Armering. Dette er en tjeneste vi fortsatt tilbyr som en av våre fire forretningsområder. Vi innehar stor kompetanse på alt innen armering og ønsker å være en foretrukket samarbeidspartner for våre kunder. Armering er en av de første fasene som blir utført på et prosjekt og ved å benytte vår kunnskap allerede i planleggingsfasen vil våre kunder oppleve å spare utgifter samt få en effektiv drift ved å kunne effektivisere lagerplasser, logistikk, krankapasitet og prosjektering av armering.

Privatmarkedet

For privatkunder på Innlandet kan vi tilby utførelse av mindre betongkonstruksjoner på deres eiendom. Dette kan være alt fra støttemurer, garasjegulv, ringmurer samt andre betongkonstruksjoner som kunden måtte ønske.
Vi selger også armering og armeringstilbehør til privatmarkedet.
Ta kontakt med oss på salg@gundersengruppen.no for et uforpliktende tilbud.