Gundersen Entreprenør leverer komplette råbygg i betong og stål og utfører alle typer betong og armeringsentrepriser for entreprenører, byggherrer og privatmarkedet

Vårt selskap har utviklet seg over lang tid og har røtter helt tilbake til 1983 da selskapet Lena Armeringsservice ble stiftet. Kjernevirksomheten i dette selskapet var legging og levering av armering, men etter et generasjonsskifte ble fokuset også rettet mot entreprenørvirksomhet og eiendom. I 2016 ble det lagt nye strategier i konsernet, spesielt vår entreprenørvirksomhet der vi satte oss som mål å styrke administrasjonen betraktelig, øke omsetningen samt satse tungt innen råbygg, betongprosjekter og armering. 

Selskapet har som målsetting å være innovativ og moderne i tankegang, utstyrspark og løsninger. 

Gundersen Entreprenør sin strategi er å tilby våre tjenester til andre entreprenørvirksomheter, byggherrer og privataktører. Gundersen Entreprenør påtar seg komplette råbygg i betong og stål, samt rene betong og armeringsentrepriser. Vi har et høyt fokus på HMS & KS og kan blant annet vise til et svært lavt sykefravær. Fra og med 2018 ble har vi jobbet mye med våre prosesser, prosedyrer og rutiner der vi har involvert mange av våre ansatte for å skape eierskap og interesse rundt dette.

 

Gundersen Entreprenør eies i dag av Gundersen Gruppen og Sagstuen Holding. 

 


Vår historie

1983

I en alder av 23 år stiftet Ernst John Gundersen selskapet Lena Armeringsservice. Før dette hadde han noen år på baken som jernbinder, etter en ganske klar tale fra sin far John Gundersen om hvilke yrker som kunne anses som en skikkelig jobb. John var selv jernbinder og har vært det hele livet, faktisk helt frem til han passerte 74 år og da var aktiv i sin sønns selskap, Lena Armeringsservice.

2007

Historien gjentok seg i 2007 da tredje generasjon, John Andrè Gundersen, stiftet selskapet Gundersen Armering. Etter noen år som konkurrenter ble det besluttet å inngå et samarbeid i 2010/2011 og etter dette har selskapet utviklet seg fra et rent armeringsselskap til å bedrive eiendomsutvikling og entreprenørvirksomhet.

2017

I 2017 ble det engasjert et eksternt styre i Gundersen Gruppen og driftsselskapet Gundersen Entreprenør. Vi mener dette viser at selskapet fremstår som en seriøs og trygg aktør for våre sluttkunder, oppdragsgivere og investorer.

2019

Selskapet økte omsetningen med over 100% fra 2017 til 2018 og solgte sitt første leilighetsprosjekt som vi utviklet fra A-Å.

En av våre viktigste kjerneverdier er partnerskap. I dette legger vi at Gundersen skal være gode og langsiktige partnere med våre kunder, samarbeidspartnere, samt investorer som er med å satse på oss og våre prosjekter.

John Andrè Gundersen

Hovedaksjonær og Gründer

Gundersen Entreprenør er bygget opp på trygge og gode verdier