Prosjektinfo

Byggherre

Eidsiva Nett

Kunde

Eidsiva Nett

Sted

Gjøvik sentrum

Byggeperiode

Mai 2018 - August 2018

Kontraktstype

Hovedentreprise

Kontaktssum

5.500.000,- eks mva

Prosjektleder

Erik Holst Åslund

Om prosjektet

Våren 2018 inngikk vi avtale med Eidsiva Nett om utførelse av ny bru over Hunnselva på Gjøvik. Dette var et prosjekt med mange utfordringer, blant annet kulturminner, vassdrag og ikke minst en ekstrem trang byggeplass.

Grunn og betongarbeider ble utført på hver side av elva i Mai/Juni 2018 før hele brukonstruksjonen ble løftet på plass med milimeterpresisjon.

Takket være en engasjert og løsningsorientert byggherre samt dyktige underentreprenører og samarbeidspartnere ble prosjektet gjennomført på en god og sikker måte for alle involverte parter samt publikum.

Vi takker Eidsiva for et spennende prosjekt med mange utfordringer og for et veldig godt samarbeid i hele byggeperioden!

Erik Holst Åslund

Prosjektleder

Erik Holst Åslund

eh@gundersengruppen.no