Vår største råbyggsentreprise så langt!

27.juni 2019
Haslum Elvepark
Haslum Elvepark

Fredag den 21 juni ble vi tildelt vår største betong/råbyggsentreprise så langt i Gundersen sin historie. Prosjektet heter Haslum Elvepark, beliggende i Nesveien på Haslum. Prosjektet utføres for Vedal Entreprenør og har en kontraktsverdi for oss på hele 31.500.000,- eks mva

Betongarbeidene har oppstart i Oktober 2019 og skal ferdigstilles August 2020.

Vi takker Vedal Entreprenør for tilliten samt en ryddig tilbudsfase og ser frem til et hyggelig samarbeid!